KULTURNI SPOMENICI

Studenica

Studenica

On je jedan od najvećih i najbogatijih srpskih pravoslavnih manastira. Zadužbina je velikog srpskog župana Stefana Nemanje. Nalazi se na 65km od našeg smeštaja. Izgrađen je 1190. godine, a na Uneskovoj listi svetske baštine je od 1986. godine.

Đurđevi stupovi

Đurđevi stupovi

Zadužbina je velikog srpskog župana Stefana Nemanje. Nalazi se na 63km od našeg smeštaja. Jedan je od najstarijih srpskih manastira, izgrađen 1171. godine. I on se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine od 1979. godine.

Sopoćani

Sopoćani

Pravoslavni manastir posvećen Svetoj Trojici koji je osnovao srpski kralj Stefan Uroš I kao mauzolej za sebe i svoju porodicu. Manastirski kompleks upisan je u Uneskovu listu svetske baštine od 1979. godine. Manastir Sopoćani udaljen je 70km od nas.

Petrova crkva

Petrova crkva

Predstavlja najstariji spomenik crkvene arhitekture na prostoru Srbije i prvobitno je sedište raške episkopije. Po načinu gradnje slična je crkvama sa prostora Primorja, Gruzije, Jermenije I Italije koje potiču od 7. do 9. veka, ali je usled prepravki i dograđivanja postala jedinstvena, što je bio jedan od razloga da se nađe na Uneskovoj listi svetske baštine od 1979. godine. Od našeg smeštaja udaljena je 60km.

Manastir Kovilje

Manastir Kovilje

Manastir Kovilje nalazi se na obroncima Golije i Javora, u dolini reke Nošnice. Prvi pomen o ovom manastiru nalazi se u Kruševačkom Pomeniku iz 1606. godine. Manastir sačinjavaju dve crkve: Svetog Arhangela Gavrila i Svetog Nikole, koja je kasnije sagrađena. Od našeg smeštaja do ovog manastira ima 32km.

Manastir Gradac

Manastir Gradac

Leži na uzdignutoj zaravni iznad Gradačke reke, na obodu šumovitih padina Golije. Smatra se da je završen u poslednjoj četvrtini 13. veka. Zadužbina je Jelene Anžujske. Građena je u tradiciji raške škole. Manastir Gradac je ženski manastir.

Manastir Pridvorica

Manastir Pridvorica

Izgrađen je u 12. veku, u isto vreme kada i susedna Studenica. Po arhitektonskim karakteristikama tipičan je predstavnik srednjovekovne raške škole. Sagradio ga je sluga koji je radio pri dvoru Nemanjića oko 1195. godine pa otuda ime Pridvorica. Nalazi se na samo 15km od našeg objekta.

Sajtovi sa kojih su preuzete neke fotografije su https://ivanjica.gov.rs/ I https://www.wikipedia.org/.